Program

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Akceptuję

logo akademia marynarki wojennej im bohaterow westerplatte w gdyni Logo wydziału FundacjaPSC1

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

Społeczeństwo obywatelskie i jego transformacje. Edukacja – polityka – etyka

15-16 listopada 2018 r.

Akademia Marynarki Wojennej

 

Dzień I – 15 listopad 2018 r.

Czas Przedsięwzięcie Prowadzący Miejsce
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników Komitet organizacyjny Sala multimedialna
10.00 – 10.20 Uroczyste otwarcie konferencji

komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej

dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
Sala multimedialna
10.20 – 10.50

Edukacja doby oświecenia – próg naszej obywatelskości

dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański Sala multimedialna
10.50 – 11.10

Społeczeństwo obywatelskie w świetle katolickiej nauki społecznej

dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Fundacja Obserwatorium Społeczne Sala multimedialna
11.10 – 11.30 Edukacja a polityka. Wymiary relacji dr hab. Astrid Męczkowska – Christiansen, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej Sala multimedialna
11.30 – 12.00 Dyskusja, przerwa kawowa Sala kolumnowa
12.00 – 12.20

Uwarunkowania polityczne i społeczne podmiotowości obywatela w społeczeństwie obywatelskim we współczesnej Polsce

dr hab. Piotr Solarz, prof. AEH, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Sala multimedialna
12.20 – 12.40

Dziecko w wieku młodszoszkolnym jako podmiot edukacji obywatelskiej w Niemczech

dr hab. Ewa Zalewska, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej Sala multimedialna
12.40 – 13.00 Szanse i zagrożenia dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce z perspektywy 2018 roku dr hab. Andrzej Drzewiecki, Katedra Historii Wojskowości WNHiS Sala multimedialna
13.00 – 14.00 Dyskusja. Przerwa obiadowa Sala kolumnowa
Obrady w panelach:
14.00 – 16.00 Panel I: Edukacja

Panel prowadzi

dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW
Sala multimedialna
 1. dr Marta Jaskulska, Katedra Socjologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Skąd się biorą obywatele? O stanie edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży w Polsce
 1. dr Agata Woźniak-Krakowian, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wycofana młodzież? Psychologiczno-socjologiczny portret młodzieży
 2. mgr Grzegorz Całek, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wolontariat uczniów jako element edukacji obywatelskiej – od idei do dylematów szkolnej codzienności
 3. dr hab. Ewa Zalewska, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej, Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu tożsamości obywatelskiej
 4. dr Jacek Moroz, Uniwersytet Szczeciński, Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa i jej edukacyjne użycie
 5. dr Sebastian Dama, Akademia Marynarki Wojennej, Społeczeństwo obywatelskie a edukacja w dobie transformacji technologicznej pierwszej połowy XXI w. Główne problemy i aporie w dobie globalnych przemian współczesnych społeczeństw kultury zachodnioeuropejskiej
14.00 – 16.00 Panel II: Etyka

Panel prowadzi

dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW
Sala tradycji
 1. dr Anna Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Etyka we współczesnej komunikacji w przestrzeni publicznej
 2. dr Wojciech Skotnicki, Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa, Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu Feliksa Konecznego
 3. mgr Monika Łozińska, Uniwersytet Szczeciński, Plagiaryzm w społeczeństwie obywatelskim. Czy jest w nim miejsca na kulturę nie-uczciwości?
 4. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej, Benedykt XVI wobec soboru Watykańskiego II
16.00 – 19.00 Uroczysty bankiet Sala kolumnowa

 

Dzień II - 16 listopad 2018 r.

Czas Przedsięwzięcie Prowadzący Miejsce
10.00 – 11.00 Panel I: Edukacja

Panel prowadzi:

dr hab. Ewa Zalewska, prof AMW
Sala kolumnowa
 1. dr Elżbieta Kolasińska, Uniwersytet Gdański, Kształtowanie postaw obywatelskich młodych ludzi poprzez edukację i pracę
 2. dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. AMW, Job crafting wśród nauczycieli akademickich 55 plus w kontekście subiektywnej oceny jakości ich życia
 3. mgr Janetta Charuta – Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej, Postawy obywatelskie Wojsk Żołnierzy Terytorialnej
 4. dr Agnieszka Suchocka, Akademia Marynarki Wojennej, Drama jako metoda wspierająca rozwój kompetencji kluczowych członków rodzin wojskowych
 5. dr Iwona Królikowska, Akademia Marynarki Wojennej Edukacja obywatelska dzieci na przykładzie Uniwersytetu Młodego Odkrywcy
10.00 – 11.00 Panel III: Polityka

Panel prowadzi:

Prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sala multimedialna
 1. dr Kazimierz Czerwiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Deficyty obywatelskości - na podstawie doświadczeń polityków i działaczy organizacji pozarządowych
 2. dr hab. Elżbieta Gaweł – Luty, prof. AMW, Grzegorz Piekarski Akademia Pomorska w Słupsku, Budżet obywatelski jako narzędzie lokalnej aktywności społecznej
 3. mgr Aleksandra Belina, Uniwersytet Warszawski, Od formalizmu do aktywizmu? Analiza przyczyn odchodzenia pracowników i członków trzeciego sektora do grup nieformalnych i ruchów oddolnych
 4. dr Jacek Poniedziałek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ruchy regionalne jako przejaw funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego
 5. dr Andrzej Łapa, dr Roman Kraiński, AMW, Kapitał społecznych wybranych grup kadry Sił Zbrojnych RP jako element społeczeństwa obywatelskiego
 6. mgr Szymon Andrzejewski, Uniwersytet Gdański, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w perspektywie instytucjonalnej i funkcjonalnej na przykładzie miast woj. Pomorskiego
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Panel III: Polityka

Panel prowadzi

dr hab. Piotr Semków, prof. AMW
Sala multimedialna
 1. dr hab. Grzegorz Majkowski, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej, Wartości we współczesnym dyskursie młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy a potrzeba wychowania patriotycznego i kształtowania świadomości obronnej społeczeństwa
 2. dr hab. Bogusław Gogol, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej, Cenzura prewencyjna – zasady działania i ograniczenia. Na przykładzie PRL
 3. dr Dominika Popielec, Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, Aktywność whistleblowerów a sfera publiczna - wybrana problematyka
 4. dr Monika Chojnacka, Akademia Marynarki Wojennej, Zabójstwo Pawła Szeremeta w świetle prasy ukraińskiej i polskiej
 5. mgr Karolina Szydywar - Grabowska, Akademia Marynarki Wojennej, Potencjał protestu – społeczeństwo Ukrainy w XXI wieku
12.30 – 13.30

Zakończenie konferencji, lunch

Sala kolumnowa

 

Program do pobrania w formacie PDF